Kosten & Algemene voorwaarden

De Korte Vraag
Ivm de grote aantallen kleine vragen die we onvangen die we vrij snel kunnen beantwoorden en waar we weinig onderzoek voor hoeven te doen hebben we nu de 'Korte Vraag' ingesteld.
Als U denkt dat uw vraag hiervoor in aanmerking komt kunt U dit in uw email aan ons vermelden, Korte Vragen beantwoorden wij voor de totale prijs van 20 euro.
Voor korte vragen rekenen we geen administratiekosten.

Historisch Onderzoek
-Research kost gemiddeld 40 euro per uur, dat is wel incl beantwoorden emails, post, telefoontjes plegen, archief bezoek, het online zetten van gevonden resultaat, etc.
-Email communicatie met opdrachtgever is gratis totdat opdrachtgever officieel het hab inschakeld voor een project, vanaf dat moment wordt ieder uur in rekening gebracht.

Historisch Advies op locatie
(historisch adviseur komt naar de set/locatie voor advies over setdressing, mode, kapsels, dagelijks leven, etc, etc, de beste manier om er zeker van te zijn dat er in uw productie geen grote fouten voorkomen)
-Vanaf 40 euro per uur, afhangende van het project.
-excl reiskosten
-excl onkostenvergoeding

Requisieten verhuur
-Bij beschadiging of verlies gaat de huurder accoord met het betalen van een vergoeding die vervanging van het object mogelijk maakt, de hoogte van dit bedrag wordt door het HAB3045 bepaald.
-Bij het ophalen van de requisieten dient een borg betaald te worden die bij beschadiging of verlies niet terug betaald zal worden.

-Per opdracht zal het hab de opdrachtgever vantevoren een prijsopgave geven.

-We zoeken, vinden en verkopen ook requisieten en goederen aan producties, als wij iets in voorraad hebben rekenen wij niets extra, moeten wij actief op zoek gaan naar requisieten dan komt er boven op de prijs 20 euro per object

Historisch optreden acteurs
Commerciële projecten
(film & televisie opnames, fotoshoots, openingen, presentaties, etc)
-Vanaf 130 euro per dag, dit hangt oa. af van wat er precies van onze figuranten verwacht wordt (alleen figureren of ook in actie komen en acteren) maar ook van de soort productie (bv. studentenfilm of grote tv productie).
Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
-Excl reiskosten
-Excl. lunch
-Excl. reiskostenvergoeding
-Na 18.00 rekenen we 35 euro per uur en indien het optreden tot na 23.00 duurt of tot een tijdstip dat onze acteurs niet meer naar huis kunnen met het openbaar vervoer, moet overnachting in een nabij hotel betaald worden.
Niet Commerciële projecten
(musea, scholen, herdenkingen etc)
-Vanaf 60 euro per dag per acteur, dit hangt oa. af van het soort instelling (bv. kleine school of groot museum) en wat er precies van onze figuranten verwacht wordt aangezien dit nogal verschillend kan zijn (bv. bij een monument staan, een hele dag het publiek uitleg geven of in actie komen en een veldslag nabootsen).
Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
-Excl. lunch
-Excl. reiskosten vergoeding
-Na 18.00 rekenen we 20 euro per uur en indien het optreden tot na 23.00 duurt of tot een tijdstip dat onze acteurs niet meer naar huis kunnen met het openbaar vervoer moet overnachting in een nabij hotel betaald worden.

Gebruik maken van onze 'wooning'
-Voor 350 euro per dag (9.00-17.00) of deel van de dag, heeft U beschikking over de woning en de talloze requisieten hier aanwezig, het maakt qua kosten niet uit of U deze dag filmopnames maakt, een fotoshoot heeft of slechts voorbereidingen treft voor opnames.
-
Voor 9.00 uur en na18.00 uur 50 euro per uur
-De woning dient na afloop zo achtergelaten te worden als deze werd aangetroffen.
-Spullen die tijdens de opnames kapot gaan of worden beschadigt worden door de opdrachtgever vervangen of de opdrachtgever betaald de kosten die wij maken voor het vervangen.
-Het is aan de productie om onze buren voor de opnames te waarschuwen en tevreden te houden.
Hiervoor dient enkele dagen vantevoren een brief bij buren in de brievenbus gedaan te worden waarin de opnames aangekondigt worden, bij voorbaat excuses voor de overlast en contactgegevens voor de producent voor eventuele vragen of klachten.
Daarnaast dienen de buren die in hetzelfde pand wonen als dank bij voorbaat een cadeaubon, bloemen of een kleine vergoeding te krijgen.
Wij delen een trappenhuis en zij delen de overlast.
-Geluidruchtige scene's mogen niet voor 11 uur 's ochtends plaats vinden of na 8 uur 's avonds.
Ook dient men de crew duidelijk te maken dat men zo rustig mogelijk te werk gaat, geluidsoverlast kan 'goodwill' bij buren aantasten.
-De woning bevind zich in een Amsterdamsche straat, het is niet te vermijden dat er soms brommers door de straat rijden of dat er in de wij iemand harde muziek draait of op andere wijze geluid veroorzaakt die voor de opnames problematisch kunnen zijn.
Hou hier rekening mee, deze problemen dient U zelf op te lossen.

-Aan het afzeggen of uitstellen
van de opnames zijn kosten verbonden, zie hieronder.

BELANGRIJK;

-Alle prijzen zijn exclusief 12% administratiekosten.
-Indien gewenst kan een gespecificeerde rekening ingediend worden, hier brengen wij kosten voor in rekening.
-Wij mogen foto's, videomateriaal en dergelijke die betrekking hebben tot de productie waar wij aan meewerken op onze site te plaatsen.

-Reiskosten worden berekent mbv de website www.9292ov.nl of 20 cent per kilometer ivm autovervoer, 35 cent per kilometer voor oldtimers en vrachtwagens ed.
Wij brengen eventuele parkeerkosten ook in rekening.

Voor sommige oldtimers dient een oplegger gehuurd te worden, deze kosten brengen we ook in rekening.
-Factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden, bij nalatigheid wordt een herinnering gestuurd, hier brengen wij kosten voor in rekening.
-Wij rekenen geen BTW.
Een VAR verklaring kan aangevraagt worden en ook kunnen wij per Payroll betaald worden.
Dit moet echter ruim vantevoren met ons besproken worden, nadat wij U een factuur gestuurd hebben is het niet meer mogelijk de betalingsmogelijkheden te veranderen.
-Onze acteurs zijn niet contractueel aan ons verbonden als werknemers, wij zijn dan ook niet verantwoordelijk als ze uitvallen.
-Een optreden afzeggen kan kosteloos tot 14 dagen voor de oorspronkelijke datum.
Hierna zijn er kosten aan verbonden;
Bij afzegging of verplaatsing van een evenement waar wij aan meewerken gelden de volgende kosten;
Tot 14 dagen van tevoren - geen.
Van 14 tot 7 dagen vantevoren - 40% van de oorspronkelijke kosten
Van 7 tot 2 dagen vantevoren - 75%

Als een evenement 1 dag vantevoren of op de oorspronkelijke datum zelf afgezegd wordt of verplaatst dient de complete vergoeding betaald te worden.
Het is de verantwoording van de opdrachtgever om eventuele veranderingen aan ons door te geven en om een bevestiging te vragen.
In ieder geval waarbij wijzelf niet direct de schuld zijn van het afzeggen van het evenement, dienen deze kosten betaald te worden.
Voor uw opdracht nemen onze medewerkers vacantiedagen op, regelen babysitters, zeggen andere evenementen af.
De afzeggingskosten dienen dan ook om hen een beetje tegemoet te komen bij de kosten die vaak al gemaakt zijn, ook als uw opdracht niet door gaat.

Door ons een opdracht te geven per email, telefoon of post geeft u aan accoord te gaan met bovenstaande algemene voorwaarden.