Bij het Historisch Adviesbureau 30-45 hebben zich een groot aantal gespecialiseerde onderzoekers aangesloten.
Voor projecten worden meestal part time researchers ingeschakeld of mensen die zich niet specifiek concentreren in een bepaalde periode.
Onze onderzoekers houden zich altijd bezig met de geschiedenis van begin 20e eeuw, ook als ze niet aan een klus werken!
Voor de meeste zijn de onderwerpen waar ze zich mee bezig houden een passie waar ze al jaren artikelen over lezen, beeldmateriaal bestuderen en mensen over interviewen.
Daarom werken onze researchers sneller, doeltreffender en gedetailleerder dan anderen.
Daarnaast hebben we ook medewerkers die allerlei zaken waar ze over lezen ook zelf uit proberen, zij weten bijvoorbeeld hoe het is om op een fiets met houten banden te fietsen, hoe een antieke telefoon klinkt en hoe het voelt als je een 78 toeren plaat afspeelt op een koffergrammofoon.
Ze lezen alles wat los en vast zit, hebben hun eigen bibliotheek, hun eigen archief en unieke ervaring die je normalitair alleen krijgt door de mensen te interviewen die de betreffende periode echt hebben meegemaakt.

Onze researchers hebben ervaring met het werken voor film, televisie, auteurs, scholen, musea en particulieren.
Iedereen die het belangrijk vind dat de details kloppen komt vroeg of laat bij ons terecht.

Schakel ze in voor uw project, of het nu bij de pre- of postproductie is, of tijdens de productie zelf.
We sturen ze naar uw filmset of theater, ze kunnen de hele dag met U meelopen terwijl ze de historische authenticiteit in de gaten houden, zonder dat ze daarbij in de weg lopen of uw schema of budget in gevaar brengen.

Ze hebben setervaring, ze weten precies wanneer het wel en niet uitkomt en wanneer de details wel of niet belangrijk zijn.

Geen onderwerp zo gek of onze onderzoekers gaan voor U achter de feiten, cijfers en details aan.